radiowóz

Przekroczenie prędkości o 50 km/h, co grozi? jakie konsekwencje?

Między innymi w związku z licznymi wypadkami z udziałem pieszych, aby zapewnić im bezpieczeństwo na drogach, ale też aby walczyć z piratami drogowymi, ustawodawca wprowadził nowy sposób karania kierowców, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość o 50 km/h. O czym mowa? Z jakimi konsekwencjami należy się liczyć? O tym piszemy poniżej.

Przekroczenie prędkości o 50km/h poza terenem zabudowanym

Warto na wstępie zaznaczyć, że przekraczanie prędkości jest karane zarówno mandatem, jak i przyznaniem punktów karnych. To wykroczenie, na którym „przyłapać” kierowcę może zarówno policjant mierzący prędkość pojazdów przy drodze, jadący w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, jak i fotoradar.

W zależności od tego, jak bardzo przekroczy się maksymalną dopuszczoną prędkość otrzymuje się proporcjonalnie dopasowaną karę pieniężną i punkty karne. W przypadku jazdy poza terenem zabudowanym powyżej 51 km/h policjant może ukarać kierowcę mandatem w wysokości 400-500 zł i 10 punktami karnymi. Jeśli jednak jest to równo 50 km/h – 300-400 zł i 8 pkt. Inaczej sprawa się ma jednak w terenie zabudowanym. Warto rozgraniczyć te dwa obszary, by nie powielać mitów.

Przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym

Maksymalna dopuszczalna prędkość jazdy samochodem w terenie zabudowanym w ciągu dnia to 50 km/h, a w godzinach 23:00-5:00 – 60 km/h. W sytuacji, gdy kierowca przekroczy dozwoloną prędkość o 50 km/h wówczas grozi mu mandat i przyznanie punktów karnych. Inaczej, gdy okaże się, że było to 51 km/h i więcej. Wówczas ponosi dodatkowo znacznie poważniejsze konsekwencje.

Za takie wykroczenie odbierane mu są prawo jazdy. W przypadku przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym jest kilka scenariuszy, których prawną analizę można znaleźć na www.kancelariakrs.pl/zatrzymanie-prawa-jazdy-przekroczenie-predkosci-o-ponad-50-km-h. Jak czytamy – może być zatrzymane prawo jazdy na okres 3 lub 6 miesięcy albo odebrane mogą być uprawnienia. Jak to dokładnie wygląda?

Odebranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości

W sytuacji, gdy kierowca przekracza dozwoloną prędkość o ponad 50 km/ w terenie zabudowanym i jest przyłapany na gorącym uczynku przez funkcjonariusza Policji, wtedy na miejscu odbierane mu jest prawo jazdy za pokwitowaniem. Można po tym jeszcze przez 24 h prowadzić samochód.

Policja przekazuje dokument do starosty, który z rygorem natychmiastowej wykonalności wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy. W tym czasie kierowca traktowany jest jako osoba, która nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Jeżeli więc nie zastosuje się do zakazu, to popełnia wykroczenie (Kodeks wykroczeń), co może być ukarane grzywną, a nawet w sytuacji skierowania sprawy do sądu – otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów, ponadto do pierwszych 3 miesięcy doliczane są kolejne 3.

Jeśli kierowca, który ma zatrzymane prawo jazdy na okres 6 miesięcy nie zastosuje się do zakazu, to traktowany jest jako osoba niestosująca się do decyzji właściwego organu, więc prowadząc pojazd popełnia przestępstwo polegające pod Kodeks karny. Tutaj przestępstwo podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, a Sąd może nawet wydać zakaz prowadzenia pojazdów.

One comment

  • przepisy pisze:

    Dobrze, że wprowadzili takie przepisy. Może to powstrzyma niektórych kierowców, bo to, co się dzieje na drogach, woła o pomstę do nieba.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *