Regulamin

REGULAMIN SERWISU FORWOMAN.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Kopiowanie oraz przedruk treści dostępnych w portalu forwoman.pl jest zabronione, a wszelkie przejawy niezastosowania się do tego punktu zgłaszane będą na policję.

2. Aby móc opublikować artykuł w serwisie należy skontaktować się z administratorem serwisu.
Rejestracja  w serwisie jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

3. Administrator serwisu forwoman.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści w nim publikowane i za wynikające z nich szkody. Ponadto autor artykułu oświadcza, że posiada prawa autorskie do zamieszczanego tekstu.

4. Artykuły, które są zamieszczane przez użytkowników w portalu forwoman.pl, nie mogą znajdować się na innych stronach www.

5. Artykuły, które nie będą spełniać wymogów lub które naruszają regulamin nie zostaną opublikowane.

6. Administrator może odrzucić artykuł bez konieczności podawania przyczyny.

II. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁAŚCICIELA SERWISU

1. Serwis forwoman.pl posiada charakter informacyjno-rozrywkowy.

2. Artykuły zamieszczanie w serwisie nie stanowią porady lub instrukcji postępowania w określonych sytuacjach.

3. Właściciel serwisu forwoman.pl w żadnym zakresie nie odpowiada za zamieszczone w nim treści, a także za szkody wyrządzone zastosowaniem się do treści artykułów.

4. Właściciel serwisu nie odpowiada za poglądy wyrażone w opublikowanych artykułów. Obrazują one prywatny pogląd autora.

5. Właściciel serwisu nie odpowiada za komentarza pozostawione pod artykułami.

III. DODAWANIE ARTYKUŁÓW

1. Treść zamieszczanych artykułów powinna posiadać charakter poradnikowy, zgodny z charakterem samego serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucania tekstów stanowiących reklamę firm, usług bądź portalów internetowych.

2. Artykuł musi spełniać zasady polskiej gramatyki, nie może zawierać również rażących błędów językowych. W innym przypadku nie zostanie opublikowany.

3. Minimalna długość artykułu wynosić 2 500 znaków bez spacji.

4. Artykuł musi posiadać odpowiednie formatowanie:
a) podział na akapity;
b) każdy akapit musi mieć swój śródtytuł;
c) grafikę zgodną z tematem artykułu, która nie będzie łamać zapisów Ustawy o Prawach Autorskich. Na grafice nie może być widoczne logo firmy oraz jej adres www;
d) tytuł artykułu nie może być dłuższy nić 150 znaków.

5. W artykule można znajdować się 1 link (tylko linki URL), który przekierowywać będzie do strony związanej tematycznie z tekstem. Link można umieścić po ok. 300 znakach.

6. Artykuły oraz znajdujące się w nich linki nie mogą zawierać treści dla dorosłych oraz treści niezgodnych z polskim prawem.