Prawo

Ile kosztuje upadłość konsumencka? Koszty związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

Osoby zadłużone, które nie są w stanie spłacać wszystkich ciążących na nich zaległości, często decydują się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na czym to polega, kto się może na to zdecydować i o jakich dodatkowych kosztach trzeba pamiętać? Wyjaśniamy.

Co to jest upadłość konsumencka?

Termin upadłość konsumencka oznacza toczące się postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jest to coraz popularniejsza alternatywa do postępowania egzekucyjnego, aczkolwiek wymaga zaangażowania ze strony dłużnika. Jej celem jest umorzenie zobowiązania w wyniku likwidacji masy upadłościowej lub realizacji planu spłaty wierzycieli.

Wniosek o wszczęcie postępowania sądowego składa osoba, która chce ogłosić upadłość konsumencką. Jeśli sąd wyda na to zgodę, majątkiem dłużnika zarządza syndyk. Może być także utworzony plan spłaty. W sytuacji, gdy jest on sumiennie wykonywany, sąd ma prawo do umorzenia niezaspokojonych w toku postępowania długów.

A kto może zgłosić wniosek o upadłość? Tak naprawdę każda osoba fizyczna. Aczkolwiek trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli sąd wykryje, że dłużnik zaciągał kolejne zobowiązania z pełną świadomością, że nie będzie w stanie ich uregulować, to jego wniosek zostanie oddalony.

Koszty upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka wiąże się z pewnymi kosztami o których warto porozmawiać ze specjalistą (upadłośćkonsumencka.com.pl), by przekonać się o jakich kwotach jest mowa.

Z pewnością konieczne będzie uiszczenie opłaty w wysokości 30 zł za założenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dodatkowo należy uregulować opłatę skarbową wynoszącą 17 zł w sytuacji, gdy korzystasz z pomocy pełnomocnika.

I na tym teoretycznie mogłyby się zakończyć, aczkolwiek tak niestety rzadko bywa. Trzeba uwzględnić także koszty postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. To, ile będą one wynosić, zależy od zakresu czynności, jakie musi podjąć się syndyk, jest to więc ustalane indywidualnie. Opłaty te mogą natomiast zostać rozłożone na raty w ramach planu spłaty wierzytelności.

Wiele osób korzysta również z pomocy prawnej, usługi te są dodatkowo płatne. Wyceniane są na podstawie trudności sprawy, trzeba więc skonsultować się ze specjalistą, który będzie chciał się jej podjąć.

Dokumenty

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Na koniec podpowiadamy, jak ogłosić upadłość konsumencką. Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, jest odpowiednie przygotowanie wniosku do sądu. Należy w nim wskazać wszystkich wierzycieli, wysokość długów, a także datę zapadalności. Ponadto trzeba uwzględnić stan majątku (ruchomości, nieruchomości itd.). Warto wskazać wszystkie okoliczności, które działają na korzyść wnioskodawcy (np. podkreślić, że w dniu zaciągania długów posiadał wystarczające zarobki, aby spłacać je zgodnie z harmonogramem, a problemy wynikają ze straty pracy).

Następnie trzeba złożyć wniosek w sądzie, wcześniej uiszczając opłatę. Sąd na jego podstawie wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, w wyniku którego rozpoczyna się postępowanie likwidacyjne majątku dłużnika. Na końcu ustalany jest plan spłaty, dzięki któremu może nastąpić oddłużenie konsumenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *