obiety siedzą przy biurku z laptopem

Praca dla kobiet. Lista zawodów zdominowanych przez kobiety

O aktywności zawodowej kobiet mówi się wiele, zwykle jednak w kontekście problemów z nią związanych. Ponadto coraz więcej osób unika stosowania podziału na zawody męskie i żeńskie, jednak nie da się ukryć, że są profesje zdominowane przez jedną z płci. Które zawody są zdecydowanie częściej wykonywane przez panie i dlaczego?

Lista zawodów zdominowanych przez kobiety

Temat pracy zawodowej kobiet często jest podnoszony w kontekście nierówności płac. To, w jakich zawodach kobiety zarabiają więcej i dlaczego bywa dyskutowane, jednak znacznie częściej mowa jest o tym, że kobiety zarabiają mniej. Naszym zdaniem warto przyjrzeć się bliżej także temu, jakie zawody są zdominowane przez panie i zastanowić się, z czego to wynika.

1. Pielęgniarstwo i opieka zdrowotna

Pielęgniarki, opiekunki osób starszych, położne, opiekunki zdrowotne – są to zdecydowanie tzw. kobiece zawody. Z czego to wynika? Bez wątpienia ogromne znaczenie mają role, jakie od wieków przypisuje się konkretnym płciom. Kobiety, które są matkami kojarzą się bardzo silnie z troską o innych oraz opieką. Zawód m.in. pielęgniarki, który wymaga opieki, empatii i współczucia, był więc uważany za przedłużenie naturalnych skłonności kobiet. Ponadto historycznie pielęgniarstwo było jednym z niewielu zawodów, do których kobiety miały dostęp i w których mogły uzyskać wykształcenie. To utrwaliło trend, w którym więcej kobiet niż mężczyzn wybierało tę ścieżkę kariery.

2. Edukacja

Nauczycielki to w przytłaczającej większości kobiety. Wynika to również z faktu, iż zawód nauczyciela łączy w sobie przekazywanie wiedzy z opieką i wychowywaniem młodego pokolenia, co generalnie traktuje się jako rolę kobiet.

3. Administracja biurowa

Tradycyjnie role sekretarek i asystentek były postrzegane jako przedłużenie domowych obowiązków kobiet, takich jak organizacja, planowanie i dbanie o szczegóły. Takie prace były uważane za „kobiece” ze względu na ich pomocniczy charakter i skupienie się na obsłudze i wspieraniu innych, często mężczyzn w pozycjach kierowniczych. W wielu społeczeństwach kobiety są tradycyjnie uważane za bardziej organizowane, skrupulatne i lepsze w zarządzaniu czasem – to cechy pożądane w pracy sekretarskiej. Te stereotypy płciowe wpłynęły na kierunki kariery, które kobiety i mężczyźni uważali za odpowiednie.

4. Branża kosmetyczna i wellness

Kosmetyczki, stylistki, masażystki, to w przeważającej części kobiety. Zawody, w których liczy się poczucie estetyki, wrażliwość, uprzejmość uznawane są za odpowiednie dla kobiet.

5. Handel detaliczny

Być może nie jest to tak oczywiste, gdyż sprzedawcami często są mężczyźni, jednak w tej branży również przeważają panie. Kobiety często zajmują stanowiska związane z kontaktem bezpośrednim z klientem, gdyż wiele osób twierdzi, że potrafią zrobić lepsze pierwsze wrażenie i swoim uśmiechem zachęcić do dokonania zakupów.

Jak widać, w przeważającej większości dominacja kobiet w niektórych zawodach wynika z historycznych zaszłości. Oczywiście nie można pominąć faktu, iż są role, w których kobiety rzeczywiście odnajdują się lepiej od mężczyzn, nie mniej przyczyny takiego stanu rzeczy są stale analizowane przez antropologów kultury, psychologów, czy socjologów. A Waszym zdaniem, jakie jeszcze zawody są zdominowane przez panie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *